Dự Báo Nông Nghiệp Thế Giới

Xuất khẩu gạo ở Brazil trong năm 2013-2014 dự báo tăng 13% so với năm ngoái

USDA dự báo xuất khẩu gạo Brazil năm 2013 – 2014 đạt khoảng 950.000 tấn gạo (tháng 4/2013 – 3/2014),

IGC: Thương mại gạo toàn cầu trong năm 2015 ước tính sẽ đạt 41,6 triệu tấn, giảm 0,9%

gao+0

Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) ước tính thương mại gạo toàn cầu năm 2015 đạt 41,6 triệu tấn,

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA ước tính dự báo thương mại gạo toàn cầu trong năm 2015 đạt 41,3 triệu tấn

rice+(2)

USDA dự báo thương mại gạo toàn cầu 2015 đạt 41,3 triệu tấn, tăng 1% so với khoảng 40,9 triệu

Tổ chức FAO: Sản lượng gạo toàn cầu trong năm 2014 đạt ngưỡng 503,6 triệu tấn

FAO ước tính sản lượng gạo toàn cầu năm 2014 đạt 503,6 triệu tấn, tăng 1% so với 497,8 triệu