Thị Trường Hạt Điều

Cote d’Ivoire cung cấp đến 20% sản lượng hạt điều trên toàn thế giới

Thủ tướng Cote d’Ivoire Daniel Kablan Duncan cho biết, 45% hạt điều đến từ châu Phi, trong đó phần lớn

Nhân điều bể có sức hút khủng khiếp

Năm 2014 có thể nói là một năm khá đặc biệt lượng hàng nhân bể (splits & pieces) được chế