Thị Trường Hạt Điều

Nhân điều bể có sức hút khủng khiếp

Năm 2014 có thể nói là một năm khá đặc biệt lượng hàng nhân bể (splits & pieces) được chế

Cote d’Ivoire cung cấp đến 20% sản lượng hạt điều trên toàn thế giới

Thủ tướng Cote d’Ivoire Daniel Kablan Duncan cho biết, 45% hạt điều đến từ châu Phi, trong đó phần lớn