Giá gạo bán buôn ở Ấn Độ có chiều hướng giảm mạnh trong tháng 2

bán buôn trung bình tại Ấn Độ – tăng trong tháng 1/2015 sau khi giảm 2 tháng liên tiếp – đã giảm trong tháng 2/2015 do nguồn cung tăng trong khi nhu cầu xuất khẩu giảm.
 
 
trung bình hàng tháng tại Ấn Độ trong tháng 2/2015 giảm xuống 2.709,78 rupee/tạ, giảm 4% so với 2.936 rupee/tạ trong tháng 1, và giảm 2% so với 2.761,2 rupee/tạ cùng kỳ năm ngoái.

Tính theo USD, giá gạo bán buôn trung bình tháng 2 đạt 438 USD/tấn, giảm 5% so với 461 USD/tấn trong tháng 1 và giảm 1,5% so với 445 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
 
Chính phủ Ấn Độ ước tính niên vụ 2014-2015 (tháng 10/2014 – tháng 9/2015) đạt 103,04 triệu tấn, giảm 3% so với 106,65 triệu tấn năm 2013-2014, trong khi đó năm tài khóa 2014-2015 (tháng 4/2014 – tháng 3/2015) ước đạt 10,1 triệu tấn, giảm 7% so với 10,9 triệu tấn năm 2013-2014.
 
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo niên vụ 2014-2015 (tháng 10 – tháng 9) của Ấn Độ đạt 102 triệu tấn, giảm 4% so với 106,54 triệu tấn năm 2013-2014; xuất khẩu năm 2015 giảm 16% xuống 8,7 triệu tấn so với 10,3 triệu tấn năm 2014.
 
Theo Gafin/ Oryza

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>