IGC: Thương mại gạo toàn cầu trong năm 2015 ước tính sẽ đạt 41,6 triệu tấn, giảm 0,9%

() ước tính năm 2015 đạt 41,6 triệu tấn, giảm nhẹ so với 42 triệu tấn năm 2014.
 
gao+0
 
Nguyên nhân chủ yếu do của các nước Viễn Đông như Trung Quốc, Indonesia và Philippines giảm.

Theo ước tính của IGC, tổng nhập khẩu gạo của các nước châu Á Viễn Đông , kể cả Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc và Philippines, năm 2015 đạt 13,1 triệu tấn, giảm 5% so với 13,8 triệu tấn năm 2014.
 
Trung Quốc tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất trong năm 2015 với 3,8 triệu tấn. Nhập khẩu gạo của Bangladesh và Sri Lanka năm 2015 ước đạt tương ứng 600.000 tấn200.000 tấn, trong khi nhập khẩu gạo của Philippines và Indonesia năm 2015 giảm so với năm 2014 nhờ nỗ lực duy trì lượng gạo dự trữ.
 
 
Nhập khẩu gạo của châu Phi cận Sahara đạt 14 triệu tấn với các nước nhập khẩu chính gồm Nigeria, Bờ Biển Ngà, Ghana.
 
Về xuất khẩu, IGC ước tính xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2015 đạt 11 triệu tấn, tăng 8% so với 10,2 triệu tấn năm 2014, chủ yếu sang khu vực châu Phi cận Sahara và Viễn Đông châu Á, nhất là Trung Quốc.
 
Xuất khẩu gạo của Ấn Độ ước đạt 8,8 triệu tấn, giảm 17% so với 10,3 triệu tấn năm 2014 do sản lượng giảm.
 
Theo ước tính của IGC, toàn cầu năm 2014-2015 đạt 474 triệu tấn, giảm nhẹ so với 475 triệu tấn năm 2013-2014, chủ yếu do sản lượng gạo của Trung Quốc tăng 1,5% lên 144,5 triệu tấn không đủ bù đắp sự sụt giảm tại nhiều vùng khác.
 
Sản lượng gạo của Philippines và Việt Nam dự đoán tăng nhưng sản lượng tại Thái Lan giảm.
 
năm 2014-2015 ước đạt 482 triệu tấn, tăng 1,2% so với 476 triệu tấn năm 2013-2014 do tiêu thụ tăng tại các nước châu Á, kể cả Ấn Độ (98,3 triệu tấn) và Trung Quốc (147 triệu tấn) cũng như châu Phi cận Sahara (26 triệu tấn) và châu Mỹ (4,2 triệu tấn).
 
IGC ước tính tồn kho gạo cuối vụ năm 2014-2015 giảm xuống 101,6 triệu tấn từ 109 triệu tấn năm trước đó.
 
Tồn kho gạo của các nước xuất khẩu chủ chốt giảm xuống 31,7 triệu tấn, giảm 20% so với 39,4 triệu tấn năm 2013-2014, chủ yếu do dự trữ của Ấn Độ và Thái Lan giảm.
 
Theo Gafin/ IGC/ Oryza

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>