bán cao su

Thái Lan sẽ không cho xả bán lượng cao su lưu kho nếu giá thấp

cao+su+thai+lan

Nội các Thái Lan cũng phê chuẩn khoản vay 6 tỷ baht cho Tổ chức Đồn điền Cao su (REO)