cà phê nhân xô

Thị trường giá cả cà phê trong tuần từ ngày 9/2 đến 14/2/2015

bieu+do+ca+phe+1

Trong tuần qua, giá cà phê Robusta tăng 76 USD/tấn, tương đương tăng 3,93%, trong khi giá cà phê nhân

Thị trường giá cả cà phê trong tuần từ ngày 16/2 đến 21/2/2015

Trong tuần qua, giá cà phê Robusta giảm 62 USD/tấn, tương đương giảm 3,05%, giá cà phê nhân xô giảm