chè

Cung dư, thị trường chè toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp Đông Phi

Cơ quan quản lý công nghiệp tại Kenya, Rwanda, Uganda và Burundi cho biết, nguồn cung chè gia tăng do

Thị trường chè xanh Ấn Độ sẽ đạt ngưỡng 4 tỉ rupee ngay trong năm tài chính 2015

Thị trường chè xanh Ấn Độ tăng khoảng 50% hàng năm và sẽ đạt khoảng 4 tỉ rupee vào cuối