Sản lượng hạt tiêu ấn độ

Ấn Độ: Sản lượng hạt tiêu thấp hơn nhiều so với những ước tính ban đầu

tieu+an+do

Dự kiến sản lượng hạt tiêu Ấn Độ năm nay ​​sẽ cao hơn so với mức trung bình, nhưng không