Thị trường cà phê trong tuần

Thị trường giá cả cà phê trong tuần từ ngày 16/2 đến 21/2/2015

Trong tuần qua, giá cà phê Robusta giảm 62 USD/tấn, tương đương giảm 3,05%, giá cà phê nhân xô giảm