Thị trường chè

Thị trường chè xanh Ấn Độ sẽ đạt ngưỡng 4 tỉ rupee ngay trong năm tài chính 2015

Thị trường chè xanh Ấn Độ tăng khoảng 50% hàng năm và sẽ đạt khoảng 4 tỉ rupee vào cuối