Tồn kho ngô

Giá ngô đi xuống thấp nhất trong vòng 5 năm khi dự trữ vượt ước tính

ngo+24

Giá ngô kỳ hạn xuống thấp nhất 5 năm sau khi chính phủ cho biết dự trữ ngô Mỹ trước